De tuininrichting waar je van droomt

Projectaanpak

Projectscan

In een verkennend gesprek bespreken we je wensen en ideeën. Aan de hand daarvan wordt een offerte opgemaakt en voorgelegd.

Ontwerpfase

De structuur van de tuin met zichtassen en circulatie wordt uitgetekend.

Het voorontwerp wordt geschetst.

Na feedback wordt het finale ontwerp opgemaakt.

Het beplantingsplan wordt op papier gezet.

Uitvoering & supervisie

De uitvoering door de tuinaannemer, zwemvijverbouwer,... wordt van nabij opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Resultaat

Proficiat, je wensen zijn werkelijkheid geworden. Het enige wat nog rest: genieten van je nieuwe tuin!

ConceptVoorontwerpOntwerpBeplantingsplan

Contact

Let's talk

Locatie